Avrupa İhracat Danışmanlık Hizmeti (Responsible Person – CPNP)

Bizimle İletişime Geçin

Destek almak istediğiniz konularda iletişim bilgilerimiz üzerinden ekibimize sorularınızı yönelterek bilgi alabilirsiniz.

Avrupa İhracat Danışmanlık Hizmeti (Responsible Person – CPNP)

AB Sorumlu Kişi (European Responsible Person) Hizmeti

Responsible Person (sorumlu kişi); ürün Avrupa pazarına girmeden önce mevzuata uygunluk yükümlülüklerinin tümünün yerine getirilmesini sağlamak, ardından sorumlu olduğu kozmetik ürün için Avrupa’da kozmetik teşhir temas noktası olarak hareket etmek gibi sorumlulukları vardır.

AB Sorumlu Kişisi (Responsible Person) ;

Ürünün yasalara uyumundan,

İnsan sağlığı açısından güvenliğinden,

Ürün bilgi dosyalarından (PIF) (Product Information File),

Güvenlik değerlendirilmesinden,

Avrupa Komisyonu’na yapılacak bildirimden,

Tüm distribütörlerden (ürünün izlenebilmesi amacıyla),

Gerektiği takdirde ürünün piyasadan çekilmesinden,

Risk durumunda yetkili otoriteleri uyarma konusunda sorumlu olacaktır ve adı etiket üzerinde görünecektir.

Risk durumunda yetkili mercilere haber vermekten sorumlu olacak ve etikette ismi yer alacaktır.

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)

Avrupa Birliği ülkelerinde pazara sunulacak ürünler için, geçerli olan kozmetik ürünlerin bildirim portalıdır.

CPNP’ye bildirilen bir ürün için Avrupa Birliği’nde ulusal düzeyde ayrıca bir bildirime gerek yoktur. Düzenlemeye göre, sorumlu kişilerin ve belirli koşullar altında kozmetik ürün dağıtıcılarının, ürünlerini Avrupa pazarına sunabilmeleri veya kullanıma sunabilmeleri için CPNP aracılığıyla ürünle ilgili çeşitli bilgileri sunmaları gerekmektedir. CPNP, bu bilgileri elektronik ortamda yetkili makamlara (piyasa gözetimi, piyasa analizi, değerlendirme ve tüketici bilgileri amaçlarıyla) ve Üye Devletler tarafından benzer amaçlarla kurulan zehir merkezlerine veya birimlerine sunar.

CPNP portalında ürün bildirimi yapılırken olması gereken bilgiler şunlardır:

-Kozmetik ürünün adı ve tanımlanması,

-Sorumlu kişi adı, adresi ve Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres,

-İhracatın yapılacağı ülke,

-Ürünün pazara sürüleceği ülkeler,

AB Sorumlu Kişi (Responsible Person) CPNP hizmeti için İstanbul ve Frankfurt ofisimizde bulunan tecrübeli ekibimizden destek alabilirsiniz.