BRC Sistem ve Belgelendirme Hizmeti

Bizimle İletişime Geçin

Destek almak istediğiniz konularda iletişim bilgilerimiz üzerinden ekibimize sorularınızı yönelterek bilgi alabilirsiniz.

BRC Sistem ve Belgelendirme Hizmeti

BRC (British Retail Consortium) İngiliz Perakendeciler Derneği’dir ve dünya tarafından geçerliliği bulunan global bir standarttır. Gıda, ambalaj, depolama & dağıtım, tüketici ürünleri, agents& broker ve perakende olmak üzere 6 standart mevcuttur. BRC standardı 100’den fazla ülkede tanınmakta ve çok sayıda işletmede uygulanmaktadır.

BRC Global Standardı, kalitenin sürekliliği ve risk yönetimi yoluyla tüketicileri korumayı ve tüketici ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Standart, kalite yönetim sisteminin merkezi bir unsuru olarak hijyen ile riskleri tanımlamaya, yönetmeye ve önleyici tedbirleri uygulamaya odaklanır.

BRC standartlarının faydaları; markanın korunması ve BRC standartları içerisinde kurulmuş markanın korunması ve uluslar arası alanlarda kabul ve onay alması, geniş kapsamlı olması, halka açık olan BRC Directory Sitesi’nde sertifikaya sahiplik durumunun yayınlanması, şeffaflığın artması, yasal gereklilikler uyum ve sürekli iyileşme gösterilmesidir. Aynı zamanda bu standardın uygulanması ürüne karşı güvenliğin artmasıyla birlikte müşterilerin güvenindeki istikrarı da devam ettirecektir.

İlk belgelendirmede uygunsuzluk kapatma süresi 90 gündür. İlk belgelendirme sonrasında diğer alınan denetimlerde firma isteğine bağlı olarak habersiz denetim alınabilir.

Standardın ilkeleri arasında,

  • Değerlendirmedeki tekrarını en az olabileceği seviyeye çekmek
  • Sürekli olarak standartları gözden geçirmek, iyileştirmek ve süreçleri desteklemek
  • Şeffaflığın ve adil ticaret mevzuatına uyumun sağlanması
  • En iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
  • Organizasyonların uygunluğu ve uygulanabilirliği
  • Teknik yönetim sistemi
  • Tehlike ve risk yönetim sistemi
  • Fabrika standartları
  • Hijyen, hammadde işleme, sağlık, depolama alanları gibi birimlerde çalışan personellerin standarda uygun çalışma prensibine sahip olması bulunmaktadır.

Tesis ve yapılanmanızda BRC Sistem Kurulumu ve Belgelendirmesi ile ilgili sizi sektör ve dünya pazarında bir adım öne geçirmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.